CÁC KÊNH NÉN KHÁC NHAU, GIẢM ỒN: Có 4 kênh xử lý tín hiệu và cũng với 4 kênh nén độc lập, âm thanh thu thập được chia thành các vùng tần số khác nhau để phân tích, xử lý và định kỳ riêng biệt, cũng có tính năng tối ưu hóa phát hiện đồng bộ tiếng ồn, giảm tiếng ồn phân lớp để giảm tiếng ồn xung quanh, loại bỏ phản hồi âm thanh. Có các chế độ khác nhau cho các môi trường khác nhau, tiêu chuẩn, giảm tiếng ồn và chế độ cuộn tele.

Hiển thị cả 2 kết quả

Hiển thị thanh bên